namn@företag.se

T.ex mötets namn, när och var mötet kommer att hållas, tolkspråk (från-till), deltagarkategorier (politiker, experter, allmänhet, etc.), antal deltagare totalt samt de i behov av tolkning, eventuell tolkutrustning.

Läs vår Privacy Policy